100%

Διεύθυνση: 
Κανάρη 18, Πυλαία, 55535, Θεσσαλονίκη 

Τηλ/Φαξ: (+30) 2311 260 456

Κιν:(+30) 6981 905 175 

Ημέρες: Δευτέρα – Παρασκευή 

Ώρες: 09:00 – 17:00 

E-mail: contact@meducation 

Website: www.meducation.gr